Internet światłowodowy | Telewizja | Telefon | CELCOM

Zmiany w Umowie oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych

INFORMACJA o zmianie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Umowa”) oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Regulamin”) Dostawca usług: Celcom Sp. z o.o. z siedzibą w Jeżewo, kod pocztowy: 86-131 Jeżewo, ul. Dworcowa 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego…

Skip to content