Internet światłowodowy | Telewizja | Telefon | CELCOM

Pomoc techniczna 

JAK WYKONAĆ Speedtest

Jak poprawnie wykonać speedtest

1. Podepnij urządzenie przewodem ethernet do portu LAN w routerze. Po podłączeniu powinna pokazać się taka ikona połączenia sieciowego

*Pamiętaj że niektóre urządzenia mimo podłączenia kabla ethernet, dalej są połączone z siecią wifi. W takim przypadku naciśnij na ikonę połączenia sieciowego i rozłącz sieć wifi.

             

2.Wejdź na stronę https://pro.speedtest.pl, załóż konto, a następnie pobierz na komputer aplikację do mierzenia prędkości.

3. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji pojawi, się okno logowania. Należy wpisać token, który znajdą Państwo na Panelu użytkownika. (Patrz zdjęcie wyżej) 

*Można pominąć logowanie, ale pamiętaj, że test wyjdzie niecertyfikowany!

4. Po zalogowaniu pojawi się okienko informacyjne, pokazujące, w jaki sposób należy przygotować środowisko testowe:

5. Po zapoznaniu się w warunkami prawidłowego wykonania pomiaru kliknij „OK, rozumiem”. Aplikacja rozpocznie badanie czynników środowiska pomiarowego.
Proces ten trwa do kilkunastu sekund.


6. Po zakończeniu badania zobaczysz okno z informacją, czy środowisko jest przygotowane poprawnie.

Warunki środowiskowe umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie pomiaru:
• połączenie kablowe Gigabit Ethernet
• obciążenie procesora poniżej 20%
• brak wykorzystania sieci przez inne aplikacje bądź urządzenia 
• brak połączenia VPN

Jeśli jakiś warunek środowiskowy nie zostanie spełniony, wyświetli się informacja, że ”Pomiar nie będzie certyfikowany” 

Aby tego uniknąć:

  • Połącz urządzenie poprzez kabel
  • Odłącz inne urządzenia podłączone do sieci (telefon, telewizor, konsola itp.)
  • Wyłącz wszystkie programy oraz aplikacje działające w tle (w szczególności VPN)
  • Upewnij się, że obciążenie procesora przed pomiarem powinno być mniejsze niż 20%
  • Upewnij się, że obciążenie procesora w trakcie pomiaru powinno być mniejsze niż 85%
  • Podłącz zasilacz w przypadku korzystania urządzenia z możliwością zasilania bateryjnego (korzystanie tylko z zasilania bateryjnego obniża wynik nawet o 30%).

Po wykonaniu odpowiednich czynności, należy kliknąć przycisk „SPRAWDŹ PONOWNIE”.

7. Jeśli wszystkie konieczne warunki środowiska pomiarowego są spełnione, kliknij przycisk „START”.

8.Przeprowadź pomiar kilka razy, a następnie prześlij na biuro@celcom.pl zrzut ekranu jak na okienku niżej. 

Skip to content